Kontakt

FIREMNÍ KULTURA:


Strategické řízení - firemní systém

Účastníci se naučí:

1. Ujasnit si význam a nedílné součásti firemního systému
2. Naučit se vytvářet vlastní subsystém
3. Osvojit si principy firemní komunikace na vertikální a horizontální úrovni
4. Nadefinovat pracovní činnosti a jejich řízení pomocí cílů
5. Umět správně definovat cíle podle SMART
6. Naučit se pracovat s metodou GOSPA
7. Využít firemní komunikaci pro dosahování cílů

Cíl kurzu / tréninku:

1. Osvojit si strategické pojmy z oblasti firemní kultury a naučit se co obsahují a proč s nimi pracovat.

2. Umět správně pracovat s cíly, jako s prostředky k dosahování požadovaných výkonů, umět je správně nadefinovat podle techniky SMART i vyhodnotit je podle metody GOSPA.

3. Zlepšit znalosti z oblasti firemní komunikace - na vertikání i horizonátlní úrovni, ujasnit si možná rizika při špatném fungování, diskuse o ideálním modulu.

Z obsahu kurzu:

- součásti firemního systému - řády, standardy, komunikace
- firemní komunikace - nedílná součást fungujícího systému
- firemní systém versus fungující subsystém
- pracovní činnosti pracovníků v rámci systému
- stanovování pracovních cílů podle SMART
- využití metody GOSPA pro dosažení cílů
- základní principy komunikace na vertikální i horizontální úrovni
- důsledky nefunkční komunikace
- předávání informací - maily; nástěnky; porady
- praktická cvičení na týmovou komunikaci

[X] Zavřít

Vnitřní zákazník

Účastníci se naučí:

1. Uvědomit si postavení a význam vnitřního zákazníka ve firmě
2. Naučit se překonávat komunikační bariéry mezi jednotlivými divizemi
3. Osvojit si základní způsoby komunikace mezi vnitřními zákazníky
4. Pochopit zda má existovat rozdíl v komunikaci mezi vnitřním a vnějším zákazníkem
5. Uvědomit si, jak může správná komunikace prospět ke zlepšení vzájemné spolupráce
6. Nadefinovat nové možnosti v komunikaci ve firmě
7. Proces nahraditelnosti a zastupitelnosti ve firmě
8. Pochopit a uplatňovat pravidla efektivní komunikace s vnitřními zákazníky

Cíl kurzu / tréninku:

1. Objasnit si pojem vnitřní zákazník, jeho dělení v rámci firmy, práva a povinnosti, vztahy mezi divizemi společnosti a mezi lidmi v týmu.

2. Osvojit si základní pojmy z oblasti komunikace, pracovat se základními podmínkami, správně se orientovat v nadefinovaných způsobech komunikace a jejích projevech.

3. Zlepšit využití vlastní i týmové komunikace na bázi praktického procvičování a řešení situací v individuální i týmové komunikaci.

Z obsahu kurzu:

- firemní kultura a orientace na zákazníka
- vnitřní zákazník / vnější zákazník - kdo je kdo
- analýza vnitřních zákazníků (kdo je mým vnitřním zákazníkem, jaké služby a v jaké kvalitě si navzájem poskytujeme)
- komunikační bariéry mezi kolegy a jak ji překonat
- proces uspokojování potřeb vnitřního zákazníka - jak ho mohu ovlivnit
- stanovení oblastí vedoucích ke zlepšení vnitřní komunikace a spolupráce ve společnosti
- komunikační techniky aktivně podporující zlepšování vnitřní komunikace
- komunikace na bázi V-V
- význam a umění kompromisu
- správnou komunikací k lepší atmosféře
- možné chyby v komunikaci po vertikále a horizontále
- techniky vedoucí k vlastnímu prosazení se
- konflikt a umět se ubránit, řešit
- základy typologie - jednání s různými typy lidí

[X] Zavřít

Vnější zákazník

Účastníci se naučí:

1.Uvědomit si postavení a význam vnějšího zákazníka pro firmu
2.Naučit se překonávat komunikační bariéry mezi klientem a obchodníkem, poskytovatelem služby
3.Osvojit si základní způsoby komunikace s vnějším zákazníkem
4.Pochopit zda má existovat rozdíl v komunikaci mezi vnějším zákazníkem a kolegou
5.Uvědomit si jak může správná komunikace prospět ke zlepšení prestiže společnosti
6.Nadefinovat nové možnosti v komunikaci se zákazníky
7.Pochopit a uplatňovat pravidla efektivní komunikace s vnějšími zákazníky

Cíl kurzu / tréninku:

1. Objasnit si význam zákazníka pro společnost, jeho typologie a nadefinování odlišného přístupu k jednotlivým typům, jeho práva, význam vztahu mezi klientem a pracovníkem.

2. Osvojit si základní pojmy z oblasti komunikace, pracovat se základními podmínkami, správně se orientovat v nadefinovaných způsobech a projevech.

3. Zlepšit využití vlastní i týmové komunikace na bázi praktického procvičování a řešení situací v individuální i týmové komunikaci.

Z obsahu kurzu:

- firemní kultura a orientace na zákazníka
- vnitřní zákazník / vnější zákazník - kdo je kdo
- analýza vnějších zákazníků (kdo je vnitřním a vnějším zákazníkem, jaké služby a v jaké kvalitě si navzájem poskytujeme
- komunikační bariéry mezi mnou a klientem - jak je překonat
- proces uspokojování potřeb zákazníka - jak ho mohu ovlivnit
- stanovení oblastí vedoucích ke zlepšení komunikace a spolupráce ve společnosti
- komunikační techniky aktivně podporující zlepšování vlastní komunikace
- komunikace na bázi V-V
- význam a umění kompromisu
- správá komunikace vede k lepší atmosféře
- možné chyby v komunikaci po vertikále a horizontále
- techniky vedoucí k vlastnímu prosazení se
- konflikt a umět se ubránit, řešit
- základy typologie - jednání s různými typy lidí

[X] Zavřít

Týmová komunikace a spolupráce

Účastníci se naučí:

1. Uvědomit si postavení týmu a význam spolupráce pro firmu
2. Naučit se překonávat komunikační bariéry mezi kolegy v týmu
3. Osvojit si základní pravidla pro týmovou spolupráci
4. Pochopit zda má existovat rozdíl v komunikaci s kolegou a v týmu
5. Uvědomit si jak může správná týmová komunikace prospět ke zlepšení úrovně společnosti
6. Nadefinovat Belbinovy týmové role a pomocí testu si uvědomit svou roli v týmu
7. Pochopit a uplatňovat pravidla týmových rolí pro efektivní spolupráci

Cíl kurzu / tréninku:

1. Uvědomit si význam správné týmové komunikace a spolupráce pro společnost.

2. Osvojit si základní procesy a pravidla týmové komunikace.

3. Pracovat s devíti Belbinovými týmovými rolemi, uvědomit si svou silnou týmovou roli a její význam pro tým.

4. Praktické zlepšení komunikace a spolupráce lidí v týmu při využívání silných stránek uplatněných v jednotlivých týmových rolích.

Z obsahu kurzu:

- od nedohody k dohodě
- identifikace potřeb členů týmu
- základní principy oslovení týmu
- jak pracovat s informacemi
- týmové role a jejich využití pro spolupráci v týmu
- profesionální týmové rozhodování
- základy typologie - jednání s různými typy lidí

[X] Zavřít