Kontakt

Poradenství v oblasti gastronomie a služeb

Vlastníte restauraci, penzion či podobné zařízení? Nejste spokojeni s její návštěvností? Myslíte, že byste potřebovali zlepšit úroveň poskytovaných služeb eventuelně zlepšit kvalitu nabízeného produktu?

Společnost Bernau nabízí kompletní poradenství v oblasti gastronomie a pohostinství. Naše společnost Vám v rámci poradenství nabízí spolupráci v oblasti progresu úrovně poskytovaných služeb Vašim stávajícím klientům a zároveň ukazuje cesty vedoucí k získávání klientely nové. Cílem naší spolupráce je nasměrovat Vaše aktivity co možná nejefektivněji. Výsledkem naší práce je aplikace nových trendů v oblasti gastronomie a pohostinství k zajištění konkurenceschopnosti a trvalého rozvoje Vašeho podniku. Bude li Váš podnik nositelem známky vysoké kvality služeb a nabízených produktů, Váš personál bude na vysoké profesionální úrovni, budete mít správně položené základy prosperujícího podniku v oblasti gastronomie a poradenství.


Účastníci se naučí:

1. Způsoby komunikace s hostem
2. Pravidla zákaznického servisu a pravidla chování k zákazníkovi
3. Sestavení správné nabídky včetně doporučení (up-selling, cross-selling)
4. Sestavení jídelního lístku a denního menu
5. Sestavení nápojového lístku (alko, nealko)
6. Someliérský kurz - úvod do problematiky
7. Barmanský kurz - základy míchání nápojů
8. Efektiní využití pracovní doby zaměstnanců
9. Vedení týmu a jeho motivace

Cíl kurzu / tréninku:

Prostřednictvím realizace jednotlivých bodů usilovat a dosáhnout tak maximální kvality poskytovaných služeb a nabízeného produktu.