Kontakt

KURZY PRO OBCHODNÍKY:


Prodejní dovednosti

Účastníci se naučí:

1. Uvědomit si základní fáze obchodní schůzky
2. Naučit se překonávat bariéry na schůzce
3. Osvojit si vstup do obchodního jednání
4. Identifikovat správné potřeby klienta
5. Pochopit rozdíl mezi obchodem a poradenstvím
6. Vytvořit optimální nabídku a správnou prezentaci
7. Umět si správně říci o objednávku/obchod
8. Uvědomit si důležitost následné péče o klienta

Cíl kurzu / tréninku:

1. Jak odstranit strach z neúspěchu
- způsoby vyhledávání nových klientů a dlouhodobá práce s klientem
- osvojení si nástrojů pro získávání důvěry u klienta
- seznámení se s metodou efektivního vedení prodejního rozhovoru

2. Jak se stát obchodníkem
- zvládnutí techniky kontaktování telefonem za účelem dojednání schůzky
- diagnóza - osvojení si zásad aktivního naslouchání a technik kladení otázek
- ovlivňování - zásady správné prezentace
- prodej užitku
- vítězství - trénink technik jak uzavřít obchod
- a co dál?... Péče o klienta po uzavření obchodu. Umění říci si o reference

3. Jak se naučit vítězit
- osvojení si technik obchodního vyjednávání.
- základní zákonitosti práce prodejního týmu
- profesionální týmová prezentace.

Z obsahu kurzu:

- princip obchodní schůzky VDOVA
- bariéra ve vyjednávání a jak ji překonat
- nutnost přípravy na obchodní jednání
- identifikace potřeb klienta - základ úspěchu
- proces ovlivňování - příprava nejlepší nabídky
- role času a reciprocita informací v jednání
- techniky uzavírání obchodu vedoucí k úspěchu

[X] Zavřít

Obchodní vyjednávání

Účastníci se naučí:

1. Uvědomit si základní fáze obchodního vyjednávání
2. Naučit se překonávat bariéry pro vyjednávání
3. Osvojit si fáze obchodního vyjednávání
4. Identifikovat správné potřeby pro své vyjednávání i potřeby klienta
5. Hledat společný cíl pro obě strany
6. Naučit se připravit ideální nabídku
7. Umět si správně říci o obchod

Cíl kurzu / tréninku:

1. Osvojení si základních pojmů z oblasti komunikace a použít je jako základ pro obchodní vyjednávání, jako vyšší formu vedení obchodního pohovoru.

2. Umět správně pracovat v jednotlivých fázích obchodního vyjednávání a využit toho pro vlastní prosazení se při uzavírání obchodu.

3. Využití praktických ukázek a případových studií ke zdokonalení vlastní dovednosti vyjednávat a lépe se prosadit v obchodním vyjednávání.

Z obsahu kurzu:

- fáze procesu obchodního vyjednávání
- základní proměnné ve vyjednávání
- moc ve vyjednávání
- role času a informací ve vyjednávání
- nátlakové metody ve vyjednávání
- procesní a formální aspekty vyjednávání

[X] Zavřít

Telefonní komunikace - telesales

S telefonem v ruce jste pro klienta nejdůležitějším pracovníkem společnosti

Účastníci se naučí:

1. Uvědomit si techniky správného telefonování
2. Naučit se profesionální image pracovníka call centra
3. Osvojit si základní způsoby komunikace V-V
4. Nastavení standardů pro telefonování
5. Pochopit rozdíl mezi příchozím hovorem a volám-li já
6. Uvědomit si význam verbální a neverbální komunikace při telefonování

Cíl kurzu / tréninku:

1. Provedení auditu stávajících dovedností a komunikace po telefonu u trénované skupiny, zaznamenání a následný rozbor.

2. Nastavení oblastí pro zlepšení na základě předchozího rozboru a teoretické a praktické procvičování nadefinovaných oblastí.

3. Zlepšení telefonních dovedností s následným vyhodnocením.

Z obsahu kurzu:

- techniky správného telefonování
- komunikace - asertivita při telefonování
- domlouvání schůzky po telefonu
- uzavření obchodu - ano x ne
- telefonické řešení konfliktů
- stížnost je dar
- řeč těla v telefonu
- telefonování dle standardu
- osobní prezentace
- výhody a nevýhody kontaktu po telefonu

[X] Zavřít

Etiketa

Účastníci se naučí:

1. Seznámit se s pravidly společenské etikety
2. Naučit se řešit společenské situace
3. Objasnit principy etikety ve společenském chování a jednání
4. Používat etiketu v oblékání pro správnou volbu oděvu dle situace
5. Používat etiketu ve stolování při různých gastronomických akcích

Cíl kurzu / tréninku:

1. Seznámit se se základními principy etikety v oblasti jednání, oblékání, stolování a porovnat je s vlastními zkušenostmi.

2. Uvědomit si význam etikety a její používání pro rozvoj osobnosti člověka.

3. Zvýšit sebevědomí a sebedůvěru díky znalosti etikety.

Z obsahu kurzu:

- společenské přednosti, společenská významnost - ve společnosti si nejsme všichni rovni
- nejčastější společenské situace v zaměstnání a na společenských akcích - seznamování, představování, podání ruky, vizitky, tykání x vykání, oslovování, ....
- druhy společenských akcí (recepce, raut, banket, číše vína, ....) - jak se na nich chovat a co si obléknout
- jak vzbudit pozitivní první dojem
- jdeme na pracovní oběd/večeři - jak se chovat v restauraci

[X] Zavřít