Kontakt

PERSONÁLNÍ PORADENSTVÍ

Jste malou společností s absencí personální divize? Rozšiřujete společnost o personální divizi a chcete konzultovat nastavení jejich procesů? Nefungují nějaké personální činnosti podle vašich představ a chcete to změnit? Chystáte se zavést novou personální aktivitu, se kterou nemá vaše společnost zkušenost?

Personální poradenství je jednou z nejvyhledávanějších oblastí, kterou naše společnost nabízí.

V naší nabídce naleznete realizaci personálních auditů a pomoc při zavádění personálních procesů ve firmách.

Personální audity slouží k nastavení a optimalizaci počtu pracovníků jednotlivých divizí společnosti. Sledují a vyhodnocují kvalitu výkonu a efektivitu jednotlivce i týmu. Vycházejí hlavně z pozorování a monitorování činností pracovníků přímo v pracovním procesu a porovnávání kvalitativních a kvantitativních parametrů pracovního výkonu.

Druhou oblastí našeho poradenství jsou personální procesy. Snažíme se ve spolupráci s vedením firem zavádět a spoluutvářet personální procesy, které napomáhají k lepší spolupráci při vedení firmy a přímo se tak podílí na vyšší efektivitě fungování firemního systému. Celá řada společností také začíná realizovat novou personální proceduru, se kterou doposud nemá zkušenosti a i to dává prostor pro naši spolupráci.

Personální divize nikdy nebude tou nosnou částí firmy, jako je obchodní nebo výrobní, ale ve společnostech je naprosto nepostradatelná pro vytváření optimální podpory všem ostatním k dosahování a plnění firemních cílů.

Oblasti, ve kterých nabízíme podporu a spolupráci:

1. Úloha řízení lidských zdrojů v podniku
2. Personální plánování
3. Analýza pracovních míst
4. Výběr a získávání nových zaměstnanců
5. Přijímání a orientace nových zaměstnanců
6. Hodnocení zaměstnanců
7. Vzdělávání zaměstnanců
8. Odměňování (práce a mzdy)
9. Pracovní vztahy
10. Péče o zaměstnance
11. Informační systémy v personalistice