Kontakt

PROJEKT Vzdělávejte se

Máte snížený objem výroby či zakázek a nemáte pro vaše zaměstnance dostatek práce?
Využijte mimořádné možnosti vytížit část pracovní doby školením, a to ZDARMA VČETNĚ NÁHRADY MEZD A OSTATNÍCH NÁKLADŮ!

Nemáte čas, prostor, ani zkušenosti s podáváním žádosti o takovýto projekt a nevíte, jak na to? Sháníte nejvhodnější firmu pro realizaci vzdělávacích aktivit pro vaše manažery a zaměstnance?

Naše společnost nabízí pomoc a spolupráci při získávání a realizaci vzdělávacích projektů z fondů Ministerstva práce a sociálních věcí.


Možné oblasti spolupráce

1. Důkladný monitoring a rozbor stávající situace
2. Vytvoření žádosti o projekt dle instrukcí zadavatele, sepsání projektu
3. Péče o průběh projektu při jeho získání
4. Evidence jednotlivých aktivit realizovaných v průběhu trvání projektu
5. Realizace a vedení jednotlivých vzdělávacích aktivit dle nabídky v sekci vzdělávání

Další informace můžete získat z našeho prospektu

Nebo přímo na stránkách ministerstva práce a sociálních věcí