Kontakt

TVORBA SYSTÉMU A FIREMNÍ KULTURY

Chybí vaší firmě jednotná vize? Neznají vaši zaměstnanci společný cíl? Uplatňují jednotlivá oddělení odlišné zásady při jednání s klienty? Vytvářejí se ve vaší firmě různé zájmové skupiny, ale týmová spolupráce nefunguje? Pokud ano, pravděpodobně je vaším problémem neexistující nebo slabá firemní kultura. My pro vás máme řešení:

Společně určíme sdílené hodnoty vaší organizace.

Pomocí individuálních seminářů s managementem a vybranými zaměstnanci pomůžeme nastavit hodnoty a přispět k budování a udržení harmonické firemní kultury - tzv. duše společnosti.

Tato oblast je určena pro společnosti, které na trhu působí a chtějí si ověřit správnost nastavení vlastního systému, nebo nastavit změny vedoucí k větší efektivitě fungování společnosti. Opět se jedná o naprosto konkrétní projekty pro dané společnosti realizované přímo na klíč.

Naše společnost nabízí poradenství a podporu i lidem, kteří teprve uvažují o založení vlastní firmy s nastavením správného a funkčního systému a při tvorbě firemní kultury. Jedná se o individuální konzultace orientované na budování firmy a pomoc p5i nastavování všech procesů.