Kontakt

TRÉNINK INTERNÍCH TRENÉRŮ


Trénink trenérů

Účastníci se naučí:

1. Informovat účastníky o obsahu celého modulového systému tréninku
2. Osvojit si základní pojmy související se vzděláváním a tréninkem.
3. Pochopit důvody a přínosy investic do tréninku a rovněž příčiny, proč bývá trénink zanedbáván
4. Popsat čtyři stupně systematického přístupu k tréninku
5. Provádět analýzu tréninkových potřeb jednotlivce, skupiny a organizace
6. Prezentovat výsledky analýzy tréninkových potřeb zadavateli
7. Předat účastníkům tréninku svoje zkušenosti se vzděláváním dospělých

Cíl kurzu / tréninku:

1. Sestavení tréninku:
- stanovení cíle kurzu
- sestavení vzdělávacího a tréninkového programu
- využití podpůrných vyučujících prostředků
- upevnění dovedností získaných na 1. kurzu

2. Předvedení tréninku:
- realizace tréninku
- poskytování zpětné vazby účastníkům kurzu
- práce s didaktickou technikou
- evaluace tréninku

3. Správná prezentace:
- struktura prezentace
- orientace na cílovou skupinu
- jaký má prezentace vyvolat efekt
- diskuze a prezentace
- zpětná vazba

Z obsahu kurzu:

- sestavení programu
- komunikace lektora s posluchačem
- řeč těla
- hlasový projev
- uspořádání posluchačů
- komunikace s posluchačem
- poskytování zpětné vazby
- techniky lidského učení
- naslouchání
- paměť a myšlení
- koučování
- správné prezentační techniky
- kreativita školitele
- analýza tréninkových potřeb
- tvorba učebních materiálů
- práce s didaktickou technikou
- tvorba případových studií

[X] Zavřít

Prezentační dovednosti

Účastníci se naučí:

1. Uvědomit si co vše obsahuje prezentace
2. Naučit se překonávat bariéry při prezentacích
3. Osvojit si úvodní fázi prezentace
4. Naučit se pracovat se správnou strukturou prezentace
5. Pochopit rozdíl mezi prezentací a školením
6. Umět správně využívat technickou podporu pro prezentace
7. Uvědomit si důležitost cílové skupiny pro formu prezentace
8. Praktickou ukázku vlastní prezentace

Cíl kurzu / tréninku:

1. Jak odstranit strach z prezentace
- příprava
- technická podpora
- verbální a neverbální komunikace při prezentaci

2. Jak se naučit správně prezentovat
- správná struktura
- orientace na cílovou skupinu
- jaký má prezentace vyvolat efekt
- diskuse a prezentace
- zpětná vazba

Z obsahu kurzu:

- prezentace - kdy, kde, komu, proč,
- bariéra v komunikaci
- Nutnost přípravy - základ úspěchu
- Struktura prezentace
- čeho chci prezentací dosáhnout u účastníků
- orientace na cílovou skupinu
- diskuse nad prezentovanými závěry

[X] Zavřít

Zpětná vazba

Účastníci se naučí:

1. Naučit se poskytovat zpětnou vazbu jako prostředek pro vedení lidí
2. Poskytovat zpětnou vazbu ve správných kvadrantech situačního vedení
3. Osvojit si fáze zpětné vazby
4. Naučit se průběh a předávání zpětné vazby
5. Rozpoznat rozdíl mezi zpětnou vazbou a konstruktivní kritikou
6. Zvládnout negativní reakci hodnoceného
7. Umět si stanovit své cíle a strategii k jejich dosažení
8. Správně delegovat

Cíl kurzu / tréninku:

1. Osvojit si základní pojmy z oblasti komunikace, pracovat se základními podmínkami, správně se orientovat v nadefinovaných způsobech a projevech.

2. Naučit se definovat konflikt, jako možný způsob prosazení vlastních zájmů, rozpoznat, kdo a kdy ho zpravidla používá.

3. Zlepšit využití vlastní komunikace pro řešení konfliktu a vypořádat se s agresorem v konfliktu, nenechat se "převálcovat", ale dokázat se úspěšnou obranou prosadit.

Z obsahu kurzu:

- co je a k čemu slouží zpětná vazba (ZV)
- situační vedení - kde poskytovat ZV a proč
- fáze a průběh ZV
- pravidla pro poskytování ZV
- možná rizika při poskytování ZV
- hodnotitel vs. hodnocený
- ZV jako součást hodnotících pohovorů

[X] Zavřít