Kontakt

PORADENSKÁ A KONZULTAČNÍ ČINNOST

Mají vaši lidé a jednotlivá oddělení problémy se spoluprací a řešením společných firemních úkolů? Není vaše komunikaci ve firmě ideální? Ztrácíte zákazníky a postavení vaší společnosti na trhu? Nebo prostě cítíte, že všechno není úplně v pořádku?

Mohli bychom Vám pomoci právě my.

S managementem máme dlouholeté zkušenosti a jsme připraveni pomoci vám v otázkách firemního systému, vize, strategie, rozvoje firemní kultury, personálních procesů a dalších oblastech řízení.

Proč si vybrat právě nás

1. "Nejdůležitější osobou v naší společnosti je klient" Věta, která pro nás není slogan, ale poslání

2. Všechny změny, které vám doporučíme a navrhneme, poté dozorujeme při realizaci. Nadále zůstáváme v kontaktu se společnostmi za účelem maximální efektivity zaváděných změn.

3. Pracujeme na základě vlastních analýz rozvojových a tréninkových potřeb ve společnostech. Nenabízíme jeden modul řešení stejný pro všechny společnosti, ale reagujme na jejich individuální potřeby a zaměření. Dbáme na okamžitý, pro firmu i lidi jasně pojmenovatelný přínos po každé naší aktivitě.

4. Čím Vám můžeme být prospěšní:

Konzultujeme, pořádáme individuální semináře a školení, navrhujeme a zavádíme změny. Chceme zlepšovat řízení, organizaci a komunikaci ve firmách. Přečtěte si, jak můžeme pomoci právě vám!


Semináře pro manažery

Ne nadarmo se říká, že úroveň firmy je přímo závislá na lidech na jednotlivých úrovních řízení. Nejdůležitější článek je vrcholový management, který je odpovědný za to, jak celá firma funguje. Jak jsou nastaveny jednotlivé procesy, jaké lidi si do svých týmů jednotliví manažeři vybírají, jak efektivní je firemní komunikace. Dá se jednoznačně říci, že čím schopnější je management, tím efektivněji firma pracuje. Navíc, čím je profesionálnější spolupráce mezi vrcholovými manažery, tím lepší atmosféra ve firmě vládne. Manažeři by proto měli být stále vzděláváni v řízení týmů, komunikaci, jednání a v organizaci firemních procesů.

Podívejte se proto do sekce vzdělávání na naší nabídku manažerských kurzů. Jsme přesvědčeni, že si vyberete seminář, který by svým obsahem odpovídal požadavkům manažerů. V několika společnostech jsme realizovali i ucelený, dlouhodobý vzdělávací program pro celý management, který rovněž slouží i k výchově potenciálních perspektivních manažerů. Jeho obsah najdete v Programu perspektivy. Tak jak upoutávky k jednotlivým seminářům napovídají, semináře jsou koncipovány k naprosté propojenosti teorie i praxe a jsou vedeny tak, aby praktické zapojení účastníků vždy převažovalo nad teoretickou přípravou. Program je připravován vždy pro konkrétní cílovou skupinu tak, že v jedné společnosti, může stejné téma obsahovat jinou skladbu teorie i praktických cvičení a případových studií pro manažery na různých úrovních. Na seminářích se vždy snažíme využít vlastní manažerské zkušenosti. O problémech diskutujeme a společně hledáme jejich nejvhodnější řešení.


Semináře pro zaměstnance

Věnujeme-li dostatek prostoru ve vzdělávání a přípravě pro management společnosti, neměli bychom zapomínat ani na "firemní poklad" - zaměstnance. Naše společnost se orientuje i na rozvoj výkonných pracovníků ve firmě. Stále častěji se setkáváme se systematickým přístupem ke vzdělávání na všech úrovních řízení.. Firmy poptávají především kurzy na efektivní komunikaci, péči o vnitřního a vnějšího zákazníka a spolupráci v týmu. Realizace vzdělávacích aktivit je cenná nejen pro zaměstnance, ale i pro společnost neboť právě jí přináší kvalifikovanou pracovní sílu, vyšší míru stabilizace a v neposlední řadě je vnímána jako zaměstnanecký benefit., zvláště jedná-li se o výjezdní teambuldingové aktivity vedoucí k propojení, lepší spolupráci a komunikaci mezi zaměstnanci různých oddělení. Nejen zmiňované kurzy, ale i celou řadu dalších tipů naleznete v sekci vzdělávání. Průběhy seminářů korespondují s popisem kurzů určených pro manažery a opět jsou orientovány k praktickému řešení situací konkrétních cílových skupin.


Semináře pro obchodníky

Ne nadarmo se říká, že obchod je srdcem každé společnosti. Bez kvalitního obchodního týmu, který je schopen prodat produkt, by firma nepotřebovala ani vrcholový management, ani kvalitní zaměstnance ve výrobě.

Sledujeme nové trendy ve vedení obchodního jednání, v oblastech prodejních dovedností, nabízíme kurzy zaměřené na posílení prezentačních dovedností a umění prosadit se při obchodním jednání. Všechny semináře jsou koncipovány ke zvýšení sebevědomí a sebedůvěry obchodníka a jsou orientovány na obchodní úspěch jeho i celé společnosti.


Individuální konzultace a semináře

Zaměřujeme se na realizaci poradenství a seminářů v celé oblasti managementu. Pro své klienty definujeme a optimalizujeme firemní procesy, pomáháme s nalezením strategických cílů nebo s orientací firmy na hospodárnost a ekologii. Radíme též v oblasti řízení lidských zdrojů a řízení znalostí. Můžete se na nás proto obrátit s libovolným požadavkem na konzultaci či seminář a určitě nalezneme řešení, které vám bude vyhovovat.

Všechny námi nabízené semináře, včetně upoutávek najdete v sekci Vzdělávání


Reference

Máme již 6 let zkušeností s poradenstvím a vzděláváním v oblasti managementu a lidí Za tuto dobu jsme pracovali mimo jiné pro společnosti ©kodaAuto, Lesy ČR, ČMSS, ING, AHR, Qalichem, Fabory, KB, TH Invest, Austin detonátor, RWE Transgas, Středočeská plynárenská, AERO Vodochody, ČSOB, Media Marketing Services, Magistrát Mladé Boleslavi, Security Investment, Macound, BEHR Czech, Wienna Internacional, Strojmetal, Český pařez, Mystic Temples, ZERA, Elco Elektro, a další *

* Vzdělávání ve většině firem bylo realizováno ve spolupráci se společností AKADEMIE ORLITA.