Kontakt

REALIZACE FIREMNÍCH AKTIVIT

Celá řada firem a společností neorganizuje, nebo v poslední době ustupuje od společných setkávání managementu, pracovníků napříč celou strukturou společnosti za účelem pracovních, zábavných, společenských a výročních setkání, zpravidla z důvodu nedostatku času, nebo absence ochotného organizátora těchto setkání ve firmě.

Naše společnost Vám nabízí nejen organizaci a zabezpečení podobných aktivit, ale i cílený program pro Vaši firmu - dle Vašeho zadání.

Zaměřujeme se na:

- outdoorové aktivity (lana, orientace v terénu, práce s mapou a vysílačkou,.... )
- teambuldingové aktivity
- indoorová i outdoorová cvičení na posílení komunikace a spolupráce mezi pracovníky
- organizaci sportovních soutěží a turnajů (tenis, golf, kopanou, petangue, vodní sporty,.... )
- pořádání společenských setkání
- ubytování a stravování - nabídka a realizace dle Vašich požadavků
- další program - hudba, ochutnávka vína, kvízy, soutěže
- tématické zájezdy pro různě velké skupiny (voda, lyže, horská turistika, rekreačně)
- sportovní pobyty
- kulturní a společenské akce (návštěvy divadel, filmových přestavení, organizace firemních plesů )
- zážitkové aktivity