Kontakt

TYPOLOGIE OSOBNOSTI:


Typologie osobnosti - od sebepoznání k pochopení druhých

Účastníci se naučí:

1. Lépe poznat svůj typ osobnosti, uvědomit si své silné a slabé stránky a naučit se jak s nimi pracovat
2. Prosazovat se přes své silné stránky a nebýt zranitelný přes slabé
3. Uvědomit si projevy chování a jednání jednotlivých typů lidí
4. Identifikovat typologii druhých za pomocí verbální a neverbální komunikace
5. Pochopit a snažit se využít získané poznatky pro pracovní potřeby
6. Uvědomit si potřeby ostatních k vyšší míře tolerantnosti v pracovním i soukromém životě

Cíl kurzu / tréninku:

1. Sebepoznání, uvědomit si silné a slabé stránky, důležitost využití silných stránek, sebeprosazení přes slabé stránky.

2. Práce se základními typy ostatních lidí, jejich začlenění do typologického pole na základě jejich postojů, verbální a neverbální komunikace.

3. Nastavení podmínek pro větší toleranci a spolupráci v rámci firemní kultury a komunikace mezi lidmi na pracovišti.

Z obsahu kurzu:

- rozdílný úhel pohledu dvou lidí na stejnou věc/situaci
- zadání dotazníků pro typologii a jejich interpretace
- projevy chování a jednání charakteristické pro jednotlivé typy
- rozbor jednotlivých typů na základě silných a slabých stránek
- vlastnosti a dovednosti doprovázející jednotlivé typy
- porovnání osobnosti lidí v různých typech
- rozbor verbální a neverbální komunikace
- praktické ukázky projevů jednotlivých typů
- sestavení dokonalého týmu na základě typologie
- kdo s kým výkonně spolupracuje, ale špatně vychází a naopak
- rozbor nahraných filmů

[X] Zavřít